De Spoorzone in ’s-Hertogenbosch betreft een veelkleurig en dynamisch gebied met functies als werken, wonen, leren en recreëren. De Spoorzone wordt ook wel gezien als ‘het eigenzinnige zusje van de historische binnenstad’. In dit gebied, dat volop in ontwikkeling is, spelen diverse vraagstukken waar ik binnen mijn detachering bij de gemeente ’s-Hertogenbosch invulling aan geef. Denk hierbij aan: input voor de ruimtelijke onderbouwing van initiatieven en vraagstukken op het gebied van de verkeersafwikkeling/bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren. Daarnaast wordt deelgenomen aan de Community Paleiskwartier waarbinnen samen met bedrijven en scholen wordt ingezet op de mogelijkheden voor een mobiliteitsaanpak van slim en anders reizen.

Zoals aangegeven wordt samen met bedrijven en onderwijsinstellingen samengewerkt binnen de Community. Dit platform wordt door het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) gefaciliteerd. Doel is de bereikbaarheid tijdens de spitsuren te vergroten (spitsmijdingen). Vanuit het programma Beter Benutten Vervolg is subsidie beschikbaar voor maatregelen op gebied van mobiliteitsmanagement.

De diverse projecten worden binnen de detachering bij de gemeente ’s-Hertogenbosch opgepakt -functie verkeersplanoloog-, welke voor 2017 parttime wordt gecontinueerd.

Wil je bij een bezoek aan ’s-Hertogenbosch de Spoorzone ontdekken? Kijk dan op de volgende link voor meer informatie over de bijzondere plekken – www.bouwenaandenbosch.nl/spoorzone.