De ongevallenverdunning en de incomplete ongevallenregistratie maken het niet meer mogelijk om het lokale verkeersveiligheidsbeleid (alleen) te baseren op ongevallengegevens. Ondanks de positieve berichten over de afname van het aantal verkeersdoden in 2013 is nog altijd actie gewenst om de stijgende aantallen in ernstige verkeersgewonden te doen afnemen. RA infra heeft een ‘schets verkeersveiligheidsaanpak’ opgesteld om bij gebrek aan (geregistreerde) verkeersongevallen toch gericht invulling te geven aan een lokale verkeersveiligheidsaanpak.

Positieve ontwikkeling is onder andere het initiatief ‘STAR’ (Smart Traffic Accident Reporting) om op een slimme manier ongevallengegevens te verzamelen. Deze nieuwe registratie kan op termijn waardevolle input leveren voor een gerichte verkeersveiligheidsaanpak. De opbouw van deze statistische database heeft niet alleen tijd nodig, maar de aanpak is nog altijd gericht op de curatieve aanpak. In onze ogen heeft de verkeersveiligheidsaanpak ook juist baat bij een meer preventieve aanpak, zowel voor het gedrag als de infrastructuur. Waar zitten de risico’s zodat met maatregelen ongevallen worden voorkomen in plaats van reactief ingrijpen na plaatsgevonden ongevallen?

De schets verkeersveiligheidsaanpak biedt bouwstenen om bij een gebrek aan ongevallengegevens invulling te geven aan het lokale of regionale verkeersveiligheidsbeleid. De aanpak gaat uit van een proactieve strategie om te komen tot een gericht en realiseerbaar verkeersveiligheidsprogramma (lokaal en/of regionaal niveau). Binnen de aanpak krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Waar willen we naar toe?
  • Waar staan we nu?
  • Hoe gaan we dat bereiken?
  • Wat is het resultaat?

Nieuwsgierig naar onze visie of onderdelen van de visie, neem contact op met: Dirk van der Heijden.