Projecten

Spooronderdoorgang Van Hertumweg – Goes

Spooronderdoorgang Van Hertumweg – Goes
Aanleiding
De stad Goes wordt door de spoorlijn Roosendaal – Vlissingen verdeeld in een noord- en zuidelijk deel. Het spoor vormt daarmee een barrière tussen het historische centrum van Goes, tevens winkelhart (noordelijk deel), en het gedeelte […]

Helmond op z’n groenst

Inrichting park Goorloop-Noord – Gemeente Helmond
Het probleem
De Goorloop ligt in Helmond voor een groot deel in stedelijk gebied. De loop is aangewezen als een ecologische verbindingszone. Daarnaast dient, vanuit het Provinciaal Waterplan, in de loop beekherstel plaats te vinden. In […]

Ruim baan voor langzaam verkeer

Quickscan fietsinfrastructuur Strijp-S – Metanoia Projectmanagement
Het probleem
In het Eindhovense stadsdeel Strijp-S vindt een ware transformatie plaats. Oude Philipsfabrieken zijn verworden tot broedplaatsen van de creatieve industrie. Wonen en werken wordt op Strijp-S steeds belangrijker. Het gebied ontwikkelt zich tot tweede […]

MSP ALLEE

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Aanleiding
In 2007 werden de Heerlense wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) bestempeld als ‘krachtwijk’. Niet zonder reden want er waren volop maatschappelijke en stedenbouwkundige problemen. Er werd een verbeterplan ontwikkeld, met daarin een nadrukkelijke rol voor ruimtelijke […]

Multifunctioneel speelveld

Opdrachtgever: Gemeente Voerendaal
Aanleiding
Om de leefbaarheid te bevorderen wilde Gemeente Voerendaal een multifunctioneel speelveld aanleggen. Voor de technische vertaalslag tussen wens en uitvoering werd RA infra ingezet.

Uitdaging
De speeltuin werd conform een UAV-GC-contract uitbesteed. Vooraf waren alleen de randvoorwaarden bekend, […]

Revitaliseren riolering in Soerendonk

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck
Aanleiding
Een modern, goed functionerend riool kan ook hevige regenbuien aan. In Soerendonk was dat lange tijd anders: bij zware regen kreeg de dorpskern steevast te maken met wateroverlast. In 2013 was de put vol: tijd voor actie.

Uitdaging
Het […]

Notitie gemeentelijke eisen water bij projecten

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck
Aanleiding
Wie geregeld een rioleringsproject aanbesteed, doet er goed aan steeds dezelfde randvoorwaarden te stellen. Dat maakt de overdrachten van projecten naar de afdeling beheer eenvoudiger en helpt om een gegarandeerd kwaliteitsniveau te bewaken. Maar dat vraagt wél […]

Herinrichting Grote Gracht Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Aanleiding
De Grote Gracht brengt voetgangers, fietsers en auto’s – middels eenrichtingverkeer – naar de binnenstad van Maastricht. De Grote Gracht is onderdeel van de fietsverbinding Koningin Emmaplein-Markt. Om deze voor fietsers veiliger te maken, was besloten parkeerplaatsen […]

Voetveer Grevenbicht

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen
Aanleiding
In de zomermaanden maken vele fietsers en voetgangers gebruik van Voetveer Grevenbicht. Handig, behalve dan de steile aanrijroute. Voor Gemeente Sittard-Geleen in 2012 aanleiding om RA infra in te schakelen.

Uitdaging
Het voetveer bevindt zich in een natuurlijke omgeving en […]

Geen half werk bij rotonde Halfweg

Opdrachtgever: Provincie Limburg
Aanleiding
Onder de rook van het Limburgse dorp Koningslust ontmoeten de N277, N275 en N562 elkaar. Om de verkeersveiligheid te vergroten, besloot Provincie Limburg in 2013 om de ongelijkvloerse kruising te vervangen door een rotonde.
Uitdaging
Waar wegen bij elkaar komen […]