Projectomschrijving

Quickscan fietsinfrastructuur Strijp-S – Metanoia Projectmanagement

Het probleem

In het Eindhovense stadsdeel Strijp-S vindt een ware transformatie plaats. Oude Philipsfabrieken zijn verworden tot broedplaatsen van de creatieve industrie. Wonen en werken wordt op Strijp-S steeds belangrijker. Het gebied ontwikkelt zich tot tweede stadscentrum, maar dat proces neemt decennia in beslag. De ruimtelijke omgeving is dus doorlopend in beweging en dat brengt verkeersvraagstukken met zich mee: hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid voor fietsers en voetgangers?

De uitdaging

Aan RA infra de schone taak om het langzaam verkeer op Strijp-S scherp te analyseren. Waar zitten de knelpunten voor fietsers en voetgangers, en wat zijn praktische oplossingen daarvoor?

De aanpak

Door middel van een quickscan zijn de aanwezige verkeersstromen in kaart gebracht. Die zijn vergeleken met het wensbeeld van routes voor langzaam verkeer. Vervolgens heeft een schouw plaatsgevonden voor locatiegerichte, infrastructurele knelpunten. Ten slotte zijn voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid en/of de verkeersafwikkeling voor het langzaam verkeer te verbeteren.

Werkzaamheden RA infra:

  • Inventarisatie verkeersstromen
  • Analyse knelpunten
  • Opstellen verbetermaatregelen

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, neemt u contact op met:

Dirk van der Heijden Dirk van der Heijden
verkeerskundig adviseur
040 207 61 63
d.vanderheijden@rainfra.nl