Projectomschrijving

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck

Aanleiding

Een modern, goed functionerend riool kan ook hevige regenbuien aan. In Soerendonk was dat lange tijd anders: bij zware regen kreeg de dorpskern steevast te maken met wateroverlast. In 2013 was de put vol: tijd voor actie.

Uitdaging

Het riool werd opengebroken en vernieuwd. Er werd een extra buis aangelegd voor het lozen van regenwater op open water. Door deze constructie werd de piekbelasting significant verlaagd.

RA infra heeft het project technisch en communicatief begeleid. Bewonersavonden waren daarbij van groot belang, want de werkzaamheden vonden plaats in de dorpskern. Bovendien moesten verschillende woningen worden afgekoppeld van vuil water, wat extra overlast veroorzaakte. In Soerendonk behoort wateroverlast inmiddels definitief tot het verleden, tot tevredenheid van burgers en gemeente.

Taken RA infra:

  • Inventarisatie
  • Rioolontwerp
  • Kredietraming
  • Advisering afkoppelen woningen
  • Bewonersavonden
  • Communicatie en persoonlijke bezoeken aan bewoners omtrent het afkoppelen van woningen
  • Bestekvoorbereiding
  • Directieraming
  • Toezicht en directie UAV
  • Milieukundige advisering in verband met saneringen

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met:

Wim Leunissen Wim Leunissen
vestigingsmanager Sittard
06 102 69 543
w.leunissen@rainfra.nl