Projectomschrijving

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck

Aanleiding

Wie geregeld een rioleringsproject aanbesteed, doet er goed aan steeds dezelfde randvoorwaarden te stellen. Dat maakt de overdrachten van projecten naar de afdeling beheer eenvoudiger en helpt om een gegarandeerd kwaliteitsniveau te bewaken. Maar dat vraagt wél technische vakkennis en expertise. Voor Gemeente Cranendonck aanleiding om RA infra in te schakelen.

Uitdaging

Op basis van jarenlange ervaring met rioleringsprojecten heeft RA infra het bestaande handboek met randvoorwaarden voor bestekken geüpdatet naar huidige eisen en wensen (zoals Standaard 2010). Daarin worden onder meer eisen gesteld aan putafdekkingen, kleurgebruik en rioolgemalen. Met het handboek in de hand heeft Gemeente Cranendonck grip op projecten en plannen van onder meer ontwikkelaars. Bijkomend voordeel: specifieke expertise inhuren is niet langer nodig.

Taken RA infra:

  • Inventariseren verschillende onderwerpen
  • Vaststellen wensen gemeente per onderwerp
  • Toetsen technische en functionele eisen per onderwerp aan vigerende wet- en regelgeving
  • Vervaardigen handboek riolering

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met:

Bianca Drissen Bianca Drissen
sr. projectingenieur
046 4000 400
b.drissen@rainfra.nl