Projectomschrijving

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Aanleiding

In 2007 werden de Heerlense wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) bestempeld als ‘krachtwijk’. Niet zonder reden want er waren volop maatschappelijke en stedenbouwkundige problemen. Er werd een verbeterplan ontwikkeld, met daarin een nadrukkelijke rol voor ruimtelijke ordening. Voor Gemeente Heerlen aanleiding om in 2012 RA infra in te schakelen.

Uitdaging

MSP heeft een herinrichting ondergaan. Sommige woningen zijn gesloopt om plaats te maken voor andere. Ook het wegennet is aangepast: langzaam verkeer kan zich nu noord-zuid bewegen door de wijk, tussen station de Kissel en de Brunssummerheide. Voorheen was dat niet mogelijk. De ingreep had ook gevolgen voor de riolering en afwatering. De complete verharding op openbaar gebied is afgekoppeld binnen het projectgebied. Om dat te borgen zijn er op diverse locaties infiltratievoorzieningen aangelegd en is er een 1600 meter lange goot aangelegd, met daarin de voetstappen van een aantal bewoners gefreesd. Het infrastructureel ontwerp van MSP is door RA infra getoetst op haalbaarheid, zowel financieel, technisch als ruimtelijk.

Draagvlak is bij een dergelijk project onmisbaar. Juist daarom heeft RA infra inspraakavonden georganiseerd. Niet alleen om informatie te delen, maar ook om te luisteren. De behoefte aan groen is vertaald naar het ontwerp. Het resultaat: een nieuw, duurzaam park in een opgefriste wijk.

Taken RA infra:

  • Inventaris/opname
  • Vertalen (schets)ontwerp
  • Toetsing technische haalbaarheid
  • Vertalen rioolontwerp
  • Kredietraming
  • Bestektekeningen inclusief details
  • RAW-bestek
  • Directieraming
  • Begeleiding aanbestedingsfase
  • Toezicht en directie UAV

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met:

Wim Leunissen Wim Leunissen
vestigingsmanager Sittard
06 102 69 543
w.leunissen@rainfra.nl
Jos Heijnens Jos Heijnens
sr. projectingenieur
06 106 44 066
j.heijnens@rainfra.nl