Projectomschrijving

Inrichting park Goorloop-Noord – Gemeente Helmond

Het probleem

De Goorloop ligt in Helmond voor een groot deel in stedelijk gebied. De loop is aangewezen als een ecologische verbindingszone. Daarnaast dient, vanuit het Provinciaal Waterplan, in de loop beekherstel plaats te vinden. In het stedelijk deel worden twee parken aangelegd: Park Goorloop-Noord en Park Goorloop-Midden.

Park Goorloop-Noord bestaat uit twee delen. Het ene deel van het park, tussen het wandel- en fietspad en de Lorentzstraat/Boerhaavelaan, wordt ingericht voor gebruikers (bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en nordic walkers). Dit wordt het parkgedeelte. Het andere deel, vanaf het wandel- en fietspad tot en met de Goorloop en bijbehorende oevers, wordt ingericht als ecologische zone. Deze zone is vooral bestemd voor dieren en planten. Hoe kunnen mens en natuur met elkaar in balans worden gebracht?

De uitdaging

Voor planten en dieren is dit een beperkt leefgebied. Er zijn bijvoorbeeld weinig broedplekken voor vogels en de beek wordt door wegen onderbroken, waardoor vissen en amfibieën vast komen te zitten. Hoe krijgen natuur en mens weer de ruimte?

De aanpak

In opdracht van de gemeente Helmond heeft RA infra de bestekvoorbereiding van park Goorloop-Noord gedaan. Periodiek is overleg gevoerd met een projectteam bestaande uit specialisten van het waterschap, een landschapsarchitecte en vertegenwoordigers van de gemeente Helmond. Uiteindelijk worden er verschillende ecopassages aangelegd, zodat kikkers, salamanders, kleine zoogdieren en vissen ruim baan krijgen. Daarnaast komen er bankjes en verschillende fiets- en wandelpaden.

Werkzaamheden RA infra:

  • Inventarisatie
  • Kabels- en leidingenmanagement
  • Uitwerking van voorlopig naar definitief ontwerp
  • Vervaardigen van concept-bestektekeningen
  • Profielen en details
  • Plantlijst
  • RAW-bestek inclusief 1 jaar onderhoud
  • V&G-plan
  • Nota van Inlichtingen

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met:

RAinfra_5_kl Cor Theunisse
projectleider
040 207 61 63
c.theunisse@rainfra.nl