toezichthouder

‘Als toezichthouder zie ik het als mijn taak om mee te denken aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en belangen van betrokkenen. Mijn doel is om samen met de aannemer zorg te dragen aan een kwalitatief goed eindresultaat.’

specialisaties

projectbegeleiding, dagelijks toezicht

gegevens

06 134 897 14

s.harings@rainfra.nl

Kantoor Sittard