sr. toezichthouder

‘In de functie van toezichthouder zie ik het als mijn taak er voor te zorgen dat de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgt wordt.’

specialisaties

communicatie, projectbegeleiding, toezicht.

gegevens

06 130 410 02

j.schoonbrood@rainfra.nl

Kantoor Sittard