Het probleem

Voor een aangenaam centrumgebied waarin ontmoeting, verblijven en activiteit in de buitenruimte worden gestimuleerd werkt Burobol aan het ontwerp van de Donderbergweg in Roermond. Het ontwerp zet in op de kwalitatieve opwaardering van de Donderbergweg tot promenade. Tijdens het ontwerpproces heeft RA infra de taak om de ontwerpvoorstellen (onafhankelijk) verkeerskundig en verkeerstechnisch te toetsen.

De uitdaging

Met het ontwerp van een promenade wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls voor de Donderbergweg. De herinrichting nodigt diverse functies in het gebied uit om zich meer naar buiten te presenteren aan de nieuwe promenade. Omdat het ontwerp vooral vanuit het ruimtelijke aspect is benaderd, dient het ontwerp te voldoen aan verkeerskundige uitgangspunten voor een veilig en herkenbaar wegontwerp. Uitdaging in het dit project zat vooral in de zoektocht naar balans tussen de ruimtelijke en verkeerskundige uitgangspunten. Met de kennis en vaardigheden als (gecertificeerd) verkeersveiligheidsauditor hebben we Burobol daarin ondersteund.

In het ontwerpproces heeft RA infra de ontwerpen in de verschillende ontwerpstadia (schetsontwerp – voorlopig ontwerp – definitief ontwerp) steeds onafhankelijk getoetst aan de verkeerskundige uitgangspunten en eventuele civieltechnische aspecten. Het ontwerp is samen met een externe projectgroep constructief tot stand gekomen waarbij de toetsingsresultaten door Burobol in de ontwerpen zijn verwerkt of zijn voorgelegd aan de projectgroep.

bron: Burobol

bron: Burobol

Taken RA infra

  • schouw huidige verkeerssituatie
  • beoordelen ontwerp in de verschillende ontwerpstadia
  • verkeerskundige beoordeling
  • civieltechnische beoordeling
  • toetsing rijcurves
  • opstellen verbetervoorstellen / adviezen