Een ondernemersgeest heeft ruimte nodig. Ondernemen betekent namelijk kansen zien, uitdagingen aangaan en creatieve ideeën omzetten in realiteit. Vaak gebeurt dat binnen het bedrijf, maar soms juist daarbuiten. En dat is precies waarom Ronald Appels terugtreedt als algemeen directeur van RA infra. Per 1 mei neemt Wim Leunissen het stokje over.

Wat gaat er precies veranderen?

Wim Leunissen wordt als algemeen directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van RA infra, naast zijn rol als vestigingsmanager in Sittard. Ronald Appels gaat zich richten op zijn nieuwe onderneming: Yoepie Camperverhuur. Daarnaast blijft hij betrokken bij RA infra, zowel als eigenaar en als sparringpartner.

Wat betekent dat voor u als klant?

Weinig: het is vooral een interne wijziging. De vestigingsmanagers zijn en blijven uw aanspreekpunt:

Verandert er verder niets?

Toch wel, want RA infra is altijd in ontwikkeling. Enerzijds door continu te investeren in kennisdeling, anderzijds door de corebusiness te verbreden. Tegen de achtergrond van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie steeds belangrijker en dat zien we terug in onze projecten. Daarnaast wordt RA infra ook steeds vaker ingeschakeld voor landschapsarchitectuur. Dat maakt onze dienstverlening tot een integraal geheel van initiatie tot en met het gebruik van de openbare ruimte.

Toekomstbestendig

Met deze rolwijziging maken we RA infra toekomstbestendig. Wim Leunissen: ‘We gaan verder op de ingeslagen weg. Intern is er alle aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling en een goede werksfeer. Extern zorgen we ervoor dat RA infra wendbaar blijft: we volgen marktontwikkelingen op de voet en passen daar onze diensten op aan. Ik vind het een mooie uitdaging om daar een bijdrage aan te mogen leveren!’

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op.