RA infra is dagelijks betrokken bij de inrichting van de buitenruimte. Oog voor de mens is daarbij onmisbaar. Ook in de bedrijfsvoering krijgt die maatschappelijke betrokkenheid een nadrukkelijke rol. Dat uit zich op verschillende manieren:

  • Intern: zonnepanelen kantoor Valkenswaard, bedrijfsauto’s met energielabel A, mobiliteitsscan vervoersbewegingen, Fair Trade koffie, duurzame kerstpakketten, gerecycled papier, afvalscheiding, bij voorkeur digitale communicatie met opdrachtgevers, leveranciers en partners.
  • Extern: duurzame adviezen tijdens planvorming, Cradle tot Cradle, hergebruik in engineering.
  • Inkoop: belonen duurzaamheid bij aanbestedingen, scherpe EMVI-criteria.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van producten en processen te bewaken, heeft RA infra een eigen kwaliteitsborgingssysteem (QRA) ontwikkeld. Dit systeem voldoet vanzelfsprekend aan geldende wet- en regelgeving, maar ook aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2008. Het QRA heeft betrekking op de besteksvoorbereiding en begeleiding van de in uitvoering zijnde projecten.

Het kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat gemaakte afspraken met klanten worden nagekomen, maar waarborgt ook de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers. Een belangrijk aspect van het QRA is dat er systematisch en continu gestreefd wordt naar het verbeteren van de interne en externe kwaliteit.

Goed werkgeverschap

RA infra staat voor goed werkgeverschap en heeft juist daarom een eigen personeelsgids ontwikkeld, met daarin alle arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen. Goede arbeidsomstandigheden zijn daardoor verzekerd. Medewerkers hebben bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve pensioenvoorziening.