Fietsen in Nederland is ongekend populair, zowel in het dagelijks gebruik als recreatief. Ondanks alle goede eigenschappen – snel, goedkoop, gezond en duurzaam – blijkt uit onderzoek dat er sprake is van een stijgende trend in het aantal fietsers dat in het verkeer gewond raakt. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk om deze verontrustende ontwikkeling tegen te gaan, ook op lokaal niveau. Wilt u komen tot een aanpak voor veilig fietsen of de bestaande aanpak versterken? Wij helpen u veilig op weg……

Vanwege de toename van het aantal slachtoffers onder fietsers is deze doelgroep één van de focusgroepen in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze beleidsimpuls is tevens de afspraak met de VNG gemaakt dat eind 2013 alle gemeenten een aanpak ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ hebben opgesteld. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren om de stijgende trend te doen keren en het fietsklimaat in uw gemeente (verder) vergroten.

Onlangs is de Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld welke een handreiking vormt om op maat invulling te geven aan de lokale aanpak passend bij de lokale knelpunten en ambitie. Wij helpen u op weg om te komen tot een lokale en integrale aanpak en/of een vastgestelde aanpak tot uitvoering te brengen. Mogelijkheden voor ondersteuning hierbij zijn op proces en inhoud:

    • toetsen van bestaand (fiets)beleid
    • opstellen van plan van aanpak voor invulling lokale aanpak
    • verzorgen van probleeminventarisatie van fietsonveilige knelpunten
    • knelpuntanalyse en uitwerken van maatregelen

Nieuwsgierig naar de kansen? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een passende oplossing voor uw situatie.

Links

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid
Modelaanpak Veilig Fietsen