De WOR (Westelijke Ontsluitings Route) wordt de ontsluitingsweg voor nieuwbouwwijk Zilverackers. De WOR bestaat uit verschillende delen en wordt gefaseerd aangelegd. De Verlengde Oersebaan en Verlengde Heerbaan verbinden de Oersebaan bij bedrijventerrein Habraken met de Heerbaan bij Oerle-Zuid. Deze ringweg rond Oerle houdt het doorgaand verkeer uit de dorpskern. De Zilverbaan zal deze wegen in de toekomst verbinden met de Kempenbaan en een nieuwe aansluiting op de A67.

RA infra heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven de bestekvoorbereiding van de Verlengde Heerbaan en de Verlengde Oersebaan 2e fase gedaan. Periodiek overleg met een projectteam bestaande uit specialisten en mensen van de gemeente, hebben bijgedragen aan een doordacht plan voor de Verlengde Heerbaan en de Verlengde Oersebaan 2e fase.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Theunisse en/of op de onderstaande link te klikken.
http://www.veldhoven.nl/Nieuws/Projectdossiers/Zilverackers/WOR.htm

  • Optimaliseren ontwerp
  • Verkeerskundig advies
  • Afstemming nutsbedrijven
  • Opstellen kredietraming
  • Besteksuitwerking
  • Opstellen directieraming