Vanuit de gemeente Valkenswaard was een klein budget beschikbaar voor de herinrichting van de bestrating bij het oude raadhuisje op de Markt. Aangezien dat deze locatie slechts een klein onderdeel van de totale Markt bestreek is besloten om een strategisch plan uit te werken. Voordeel van dit plan is/was dat verschillende onderdelen van de Markt los van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitwerking van het strategisch plan nam de Markt deel aan de verkiezing uitgeschreven vanuit de provincie voor de lelijkste plek van Noord-Brabant. Toen de verkiezing was afgerond bleek het toenmalige Marktplein de twijfelachtige eer te hebben om op de eerste plek te hebben binnengehaald. Voordeel van deze verkiezing was dat de provincie een financiële bijdrage ter beschikking heeft gesteld om de Markt op te knappen. Hierdoor kon dus niet alleen de bestrating rondom het oude raadhuisje maar ook de terraszone aan de oostzijde van de Markt worden uitgevoerd. Kort hierop werd door de gemeente extra budget beschikbaar gesteld om ook het Marktplein aan te pakken tot aan de Eindhovenseweg. In de toekomst zullen waarschijnlijk ook de terraszone aan de westzijde van de Markt en de Eindhovenseweg worden aangepast.

Taken RA infra:

  • Strategisch plan
  • Projectmanagement
  • Bouwteam
  • Variantenstudie
  • Schetsontwerp
  • Coördinatie nutsbedrijven
  • Kabels & leidingen
  • Vergunningen
  • Civieltechnisch planontwerp
  • Cultuurtechnisch planontwerp
  • Verkeerskundig planontwerp
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Bestektekeningen
  • Waterhuishouding
  • Openbare verlichting
  • Verkeersregelinstallaties
  • RAW- bestek