De ecologische vijver aan de Dragonder op industrieterrein De Schaapsloop is een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Behalve deze recreatie waren de ecologische ontwikkeling van het gebied, privacy voor aanwonenden en de functie van retentievijver, belangrijke speerpunten voor de gemeente. De brug die over de vijver gerealiseerd is, moet een extra stimulans geven aan de recreatie in het Leenderbos.

Tuin- en landschapsarchitect Bert Huls heeft het ontwerp van de ecovijver gemaakt waarna RA infra verantwoordelijk was voor de technische tekeningen en het bestek.
Bij gebiedsontwikkeling is het belangrijk om bewoners en belanghebbenden te informeren over de plannen. RA infra heeft een bewonersavond verzorgd waar mensen met hun vragen en/ of opmerkingen terecht konden. Ook de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering van het project lag in handen van RA infra. Voor meer informatie kunt u onderstaande factsheet downloaden en indien u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met Cor Theunisse van RA infra.

Onderwerpen advies RA infra:

  • Inventarisatie
  • Inmetingen vijver
  • Randvoorwaarden opdrachtverlening aannemer
  • Cultuurtechnisch bestek
  • Presentatieavond voor bewoners
  • Grondonderzoek
  • Principedetails
  • Civieltechnisch bestek
  • Cultuurtechnische tekeningen
  • Civieltechnische tekeningen
  • V&G plan
  • Beplantingsplan
  • Nota van inlichtingen
  • Begeleiding bij de uitvoering