De Tongerseweg is, voor Maastricht, een belangrijke verkeersader tussen Nederland en België. De toestand van de weg was dermate slecht dat groot onderhoud noodzakelijk was. Naast het vervangen van de asfaltdeklagen wat zorgt voor een verminderde geluidsbelasting voor de omgeving, moest het onderhoud gecombineerd worden met het vergroten van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. De belangrijkste maatregelen in dit kader zijn het aanbrengen van fysieke scheidingen tussen de rijbanen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer en het versmallen van het wegprofiel voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor wordt het rijgedrag beïnvloed. Verder worden er herkenbare overgangen gecreëerd tussen het 50 kilometer regime van de Tongerseweg en het 30 kilometer regime van de zijwegen. Ook wordt de oversteekbaarheid voor voetgangers vergroot door middengeleiders aan te brengen ter hoogte van winkelcentrum Carré en ter hoogte van het Bonnefantencollege (Karimatastraat). (Bron: Webiste Gemeente Maastricht). RA infra heeft de genoemde wensen en eisen vertaald in een RAW bestek en tekeningen en tenslotte de Gemeente Maastricht ondersteund tijdens de aanbestedingprocedure.

Taken RA infra:

  • Projectmanagement
  • Bestektekeningen
  • RAW- bestek
  • Aannemersbegroting
  • Nota van Inlichtingen
  • Beoordelen inschrijvingsdocumenten
  • Gunningsadvies