De gemeente Landgraaf is bezig met de uitvoering van het landgraaf tracé door de gemeente Landgraaf heen. Dit tracé wordt in onderdelen uitgevoerd. Voor het gedeelte Streeperstraat-ruiterstraat is RA infra door de gemeente ingehuurd. RA infra is op basis van een voorlopig ontwerp, welk door een derde partij is opgesteld, geoptimaliseerd. Dit ontwerp is middels een informatieavond aan de bewoners en belanghebbende gepresenteerd. In het vervolgtraject is door RA infra bestek en tekeningen opgesteld. De bestaande asfaltwegen en trottoirs in betontegels zijn vervangen door nieuwe asfaltwegen met fietssuggestiestroken en parkeervakken en trottoirs in gebakken materialen. Tegelijk met de herinrichting van de bovenbouw is het bestaande riool vervangen. Tijdens de uitvoering is door RA infra toezicht gehouden bij de werkzaamheden.

Taken RA infra:

  • Variantenstudie
  • Afwegingsmodel
  • Buurtbetrokkenheid
  • Verkeerskundig- advies
  • Schetsontwerp
  • Coördinatie nutsbedrijven
  • RAW- bestek
  • Vergunningen
  • Directie & toezicht
  • Cultuurtechnisch-planontwerp
  • Aanbestedingsprocedure
  • Verkeersmanagementplan
  • Kredietbegroting
  • Nota van inlichtingen
  • Milieukundige onderzoeken
  • Verhardingsadvies