Sevenheym is de naam van een bejaardenhuis in Sevenum . RA infra verzorgde tijdens de (ver)bouw van Sevenheym de inrichting van de buitenruimte. Alle facetten van inrichting van openbare ruimten waren onderdeel van het project. Denk aan bestrating, inrichting van groene ruimtes en speciale voorzieningen voor ouderen (hogere banken, geleidelijke overgangen van hoogteverschillen).

Taken RA infra:

  • Schetsontwerp
  • Kabels & leidingen
  • Civieltechnisch planontwerp
  • Cultuurtechnisch planontwerp
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Bestektekeningen
  • Waterhuishouding
  • RAW- bestek
  • Aanbestedingsprocedure
  • Kredietbegroting
  • Aannemersbegroting
  • Bodemonderzoeken
  • Inventarisatie bestaande bomen
  • Nota van inlichtingen
  • Gunningsadvies
  • Afwegingsmodel
  • Advisering