Bouwrijp maken van Luchen fase 2 maakt onderdeel uit van het totale uitbreidingsplan van Luchen in de kern Mierlo. In dit project moest voor ruim 200 woningen de bouwwegen en riolering worden aangelegd. Door RA infra zijn hiervoor bestek en tekeningen uitgewerkt. Zoals bij de hedendaagse projecten gebruikelijk is ervoor gekozen om een gescheiden rioolstelsel voor zowel regenwater als vuilwater aan te leggen. Daar bovenop is een tijdelijke bouwweg aangebracht van betonstraatstenen. Afhankelijk van de bouw van de woningen zal het project nog woonrijp worden gemaakt.

Taken RA infra:

  • Omgeving
  • Projectmanagement
  • Kabels & leidingen
  • Civieltechnisch planontwerp
  • Bestektekeningen
  • Waterhuishouding
  • RAW- bestek
  • Aannemersbegroting
  • Nota van inlichtingen