Door de gemeente Eindhoven is besloten om een VMBO school van het Cristian Huygenscollege te realiseren op het sportpark aan de Botenlaan. Vanuit de omwonenden en gebruikers van het sportpark werd nogal sceptisch gereageerd op dit besluit. Dit heeft ervoor gezorgd dat het project maar stroef verliep. Om het project weer op gang te trekken is door de gemeente besloten om externe partijen in te huren. RA infra was een van deze partijen. Besloten werd om door middel van klankbordavonden met bewoners en belanghebbende te kijken hoe de meest ideale situatie gerealiseerd kon worden. Nadat RA infra enkele variantenstudies waren uitgewerkt werd tijdens een van de klankbordavonden een keuze gemaakt voor een model. Vervolgens is tijdens de klankbordavonden het model verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Hierbij is ook rekening gehouden met veiligheidsaspecten voor de schoolgaande jeugd. Niet alleen het sportpark is bekeken maar ook de omliggende straten. In later stadium is RA infra door het Christian Huygenscollege ingehuurd voor het ontwerpen en bestektechnisch uitwerken van de buitenruimte rondom de nieuwe school.

Taken RA infra:

  • Projectmanagement
  • Bouwteam
  • Variantenstudie
  • Schetsontwerp
  • Kabels & leidingen
  • Civieltechnisch planontwerp
  • Verkeerskundig planontwerp
  • Bestektekeningen
  • RAW- bestek
  • Directie & toezicht
  • Aanbestedingsprocedure
  • Kredietbegroting
  • Aannemersbegroting
  • Beoordelen inschrijvingsdocumenten
  • Omgevingsmanagement
  • Advisering