Voor Gemeente Bladel, is RA infra betrokken bij het onderhoud en herinrichten van zeven kilometer weg in het buitengebied van Bladel. Binnen dit gebied zijn vele belangen vertegenwoordigd, waaronder toerisme, landbouw en (fiets) verkeer. In het ontwerp zijn de richtlijnen van ‘duurzaam veilig’ verwerkt. Met de vele bedrijven in dit gebied zijn interviews gehouden om het gebruik het gebied in kaart te brengen. Mede hierdoor is de overlast voor de bedrijven in het gebied en gebruikers van het gebied tot een minimum beperkt.

Taken RA infra:

  • Duurzaam veilig
  • Omgeving
  • Verkeersveiligheid
  • Hoogwaardig
  • Verkeerskundig- planontwerp
  • RAW- bestek
  • Directie & toezicht
  • Vergunningen
  • Aanbestedingsprocedure (BIZOB)
  • Verkeersmanagementplan
  • Kredietbegroting
  • Bewonersavonden
  • Randschades
  • Valgewichtdeflectiemetingen
  • Bodemonderzoek
  • Verhardingsadvies