Op veel plekken in Bergeijk stroomt het regenwater via de straten en daken rechtstreeks het riool in. Bij regen verdwijnen duizenden liters schoon regenwater in het riool waarna deze worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (RWZI). De gemeente Bergeijk heeft een hoge ambitie als het gaat om duurzaamheid. In overleg met de dorpsraad is de gemeente Bergeijk daarom in november 2012 een afkoppelproject op de Weebosch, genaamd ‘Natte voeten’ gestart. De gemeente en bewoners werken hierbij samen aan een verbetering van het milieu, door het schone regenwater apart te houden van het vuile afvalwater. De Weebosch is met haar zanderige grond en hoge ligging uitermate geschikt om regenwater te laten infiltreren.
Het project bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder het aanleggen van infiltratiegoten en het afkoppelen van verharde oppervlakten op particulier terrein.

RA infra heeft in opdracht van de gemeente Bergeijk dit project begeleidt. Voor het aanleggen van de infiltratiegoten heeft RA infra het ontwerp opgesteld, de bestekuitwerking gedaan, en toezicht/directie gehouden op de uitvoering. Voor het afkoppelen van het particulier terrein heeft RA infra de communicatie met de bewoners verzorgd. Een belangrijk onderdeel van de communicatie zijn de huisbezoeken die de medewerkers van RA infra afleggen. Tijdens de huisbezoeken wordt per adres, samen met de bewoners, bekeken wat de mogelijkheden voor afkoppelen zijn en de beste methode van afkoppelen besproken. Nadat de bewoners de werkzaamheden zelf uitgevoerd hebben worden nogmaals huisbezoeken afgelegd om de nieuwe situatie vast te stellen en de financiële afhandeling te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Theunisse en/of op de onderstaande link te klikken.
www.bergeijk.nl/nattevoetenweebosch

   • Verkennend bodemonderzoek
   • Opstellen rioolontwerp
   • Sanering
   • Afstemming met Waterschap
   • Advisering en controle afkoppelen bewoners op eigen terrein
   • Subsidieverstrekking t.b.v. bevordering afkoppelen hemelwater
   • Afstemming nutsbedrijven
   • Opstellen kredietraming
   • Besteksuitwerking
   • Opstellen directieraming
   • Toezicht