Groen in de wijk is belangrijk voor, gezondheid, betrokkenheid, leefbaarheid, veiligheid en samenhang van bewoners. Medio juni 2012 is begonnen met de planvorming voor de groenrenovatie en de uitvoering is begin januari 2013 gestart. Verschillende plantsoenen en borders in de kernen Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven waren aan vervanging toe.

In opdracht van de gemeente Bergeijk heeft RA infra het project ‘Groenrenovatie Bergeijk 2012-2013’ voorbereid en geadviseerd.
Interactie met bewoners/ belanghebbenden tijdens inloopavonden zorgde voor een breed draagvlak voor de plannen van de groenrenovatie. Tijdens de uitvoering verzorgt RA infra de directievoering en het dagelijks toezicht.
RA infra kan met trots zeggen dat zij een bijdrage hebben geleverd aan ‘het groenste dorp van Nederland’.

Voor meer informatie kunt u onderstaande factsheet downloaden en/ of contact opnemen met Cor Theunisse van RA infra.

Onderwerpen advies RA infra:

  • Ontwerpen
  • Cultuurtechnisch bestek met bijbehorende tekeningen
  • V&G Plan
  • Kredietraming
  • Biodiversiteit
  • Directieraming
  • Informatieavond voor bewoners
  • Duurzaamheid