RA infra staat voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte, met kwaliteit voor de leefomgeving. Aandacht voor verkeer en vervoer mag daarin niet ontbreken, met vlotte en veilige verplaatsingen als uitgangspunt. Leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid horen altijd in balans te zijn.

Onze allround adviseurs leveren graag een bijdrage aan zowel beleidsmatige opgaven als aan detailuitwerkingen voor doelgroepen en locaties. Een doordacht mobiliteitsbeleid begint bij het formuleren van ambities en het signaleren van (mogelijke) knelpunten. Met (detail)analyses komen wij tot verbetervoorstellen voor gewenst verkeersgedrag. Met de aanwezige expertise zijn infrastructurele uitwerkingen in ontwerpen niet alleen verkeerskundig doordacht, maar ook civieltechnisch haalbaar binnen de aanwezige kaders.

Naast de inhoudelijke uitdagingen coördineren de adviseurs van RA infra het complete proces van A tot Z. En dat is handig, want dan is de integratie met andere thema’s geborgd. De door kennisplatform CROW ontwikkelde ASVV,  handboek en overige publicaties en ontwerprichtlijnen gelden daarbij als uitgangspunt. Zo creëren we soepele processen en dat is de basis voor een goed eindresultaat.

Adviezen & diensten

U kunt RA infra inschakelen voor onder andere:

  • Verkeerskundige onderzoeken: verkeerstellingen, parkeeronderzoeken en verkeersonderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Monitoring- en evaluatiestudies: verkeersveiligheid en doorstroming op locaties en routes.
  • Verkeersveiligheidsanalyses en toetsingen: quick scan, audit/schouw, second opinion, detailanalyse.
  • Beleidsplannen, actieplannen en uitvoeringsprogramma’s: mobiliteitsplannen, verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, fietsnota, parkeernota.
  • Ontwerpstudies: (her)inrichtingsvoorstellen of verkeersontwerpen in het kader van Duurzaam Veilig, fiets- en parkeervoorzieningen.
  • Specifieke thema’s: aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen/school-thuisroutes, onderzoek naar en aanpak van fietsonveilige situaties.
  • Organiseren/verzorgen van presentaties en workshops.
  • Detacheringen.

Meer weten?

Benieuwd wat RA infra voor u kan betekenen? Neem voor een kennismaking en vrijblijvend advies contact op met:

RAinfra_1_kl Dirk van der Heijden
verkeerskundig adviseur
040 207 61 63
d.vanderheijden@rainfra.nl