Hoe ontwikkelt een dorp of stad zich de komende jaren? Op welke locatie komen uitbreidingen en waar wordt juist voor de natuur gekozen? Historische ontwikkelingen, dorpskarakteristieken, groenstructuren, zichtlijnen en vele ander zaken spelen daarbij een rol. Hoe maak je de vertaalslag van het verleden naar het heden? Een helikopterview is onmisbaar om oog te hebben voor al deze aspecten, en die waar nodig terug te laten komen in een ontwerp. Het plangebied en kenmerken van de omgeving zijn daarbij bepalend.

Bij RA infra behoort integrale samenwerking tot de dagelijkse praktijk. Samen met bewoners en belanghebbenden bouwen we aan projecten die voldoen aan de eisen van opdracht- en wetgever, maar ook draagvlak genieten binnen de omgeving. Stenen maken steden, maar mensen leven in steden.

Adviezen & diensten

Voor de volgende zaken kunt u bij RA infra terecht:

  • Opstellen verkavelingsplannen
  • Opstellen (her)inrichtingsplannen voor de openbare ruimte
  • Opstellen van toekomst- en structuurvisies
  • Maken van bestemmingsplankaarten
  • Opstellen van beeldkwaliteitplannen
  • Analyse van plangebieden

Eisen

Bij het opstellen van een visie worden uw randvoorwaarden, wensen en eisen als uitgangspunt genomen. Tijdens de verdere uitwerking worden deze getoetst aan de wettelijke eisen en richtlijnen. In een vroeg stadium wordt rekening gehouden met de realistische aspecten en uitvoerbaarheid van plannen. Regeren is immers vooruitzien.

Meer weten?

Benieuwd wat RA infra voor u kan betekenen? Neem voor een kennismaking en vrijblijvend advies contact op met:

RAinfra_2_kl René van de Weideven
vestigingsmanager Valkenswaard
040 207 61 63
r.vdweideven@rainfra.nl