Bouwprojecten gaan gepaard met grote investeringen. Het zijn complexe processen met een groot aantal stakeholders, die vaak verschillende belangen en doelen nastreven. De beheeraspecten ‘tijd’ en ‘geld’ voeren vaak de boventoon, waardoor processen door tegenstrijdige belangen verstoord kunnen raken. Er ontstaat dan een impasse ten koste van de projectvoortgang. De gang naar de rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw lijkt soms de enige overgebleven oplossing.

RA infra kan u uit deze impasse helpen. Wij lossen conflicten op door bemiddeling, gebruikmakend van onze vakkennis en -ervaring op het gebied van bouwprocessen, het recht en sociale vaardigheden. Zo zorgen we voor een snelle herstart en kunnen vaak langdurige juridische conflicten worden vermeden.

Aanbestedingsadvies

Inkoop is een complex proces. Het vraagt zowel om kennis omtrent regelgeving, als om beleidskaders rondom duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en social return. RA infra biedt daarvoor ondersteuning op maat. Onze professionals zijn op de hoogte van wet- en regelgeving en kunnen het inkoopproces naar behoefte inrichten. Met ervaring op het gebied van EMVI-aanbestedingen en UAV-GC contracten bieden wij u een breed assortiment van oplossingen aan.

Meer weten?

Benieuwd wat RA infra voor u kan betekenen? Neem voor een kennismaking en vrijblijvend advies contact op met:

RAinfra_6_kl Wim Leunissen
algemeen directeur
046 4000 400
w.leunissen@rainfra.nl
Marco Goedhart Marco Goedhart
sr. adviseur
06 206 48 472
m.goedhart@rainfra.nl