Verstedelijking kenmerkt de samenleving, maar tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor groen. Zowel in het buitengebied (landbouw- en natuurgebieden) als in dorpen en steden (snippergroen, parken, pleinen et cetera). Burgers, bedrijven, politieke en bestuurlijke instanties kunnen van mening verschillen over de invulling van groene zones. Alle reden om voor een integraal en duurzaam ontwerp van RA infra te kiezen. Groen is meer dan een kwestie van doen.

Adviezen & diensten

Voor de volgende zaken kunt u bij RA infra terecht:

  • Verschillende groenbeleidsplannen
  • Verschillende groen advies- en onderzoeksrapporten
  • (Her)inrichtingsplannen
  • Groenbeheerplannen
  • Cultuurtechnische bestekken en tekeningen
  • Beplantingsplannen
  • Opstellen van kostenramingen
  • Toezicht houden op projecten in uitvoering

Wensen

Bij alle adviezen, ontwerpen en bestekken houden de adviseurs van RA infra rekening met zowel plaatselijke wet- en regelgeving als met úw wensen. De door kennisplatform CROW ontwikkelde RAW-systematiek geldt daarbij als uitgangspunt.

Meer weten?

Benieuwd wat RA infra voor u kan betekenen? Neem voor een kennismaking en vrijblijvend advies contact op met:

RAinfra_5_kl Cor Theunisse
projectleider
040 207 61 63
c.theunisse@rainfra.nl
RAinfra_6_kl John Bonten
sr. toezichthouder
046 4000 400
j.bonten@rainfra.nl
Sjoerd Heijnen Sjoerd Heijnen
jr. projectingenieur
040 207 61 63
s.heijnen@rainfra.nl