De openbare ruimte is van iedereen en juist daarom doorlopend in gebruik. Gebruik leidt altijd tot slijtage en dat geldt ook voor de openbare ruimte. Regelmatig onderhoud is dan ook belangrijk, zowel om de levensduur te maximaliseren als om optimaal comfort te bieden.

Een schone, goed onderhouden openbare ruimte is goed voor de burger én goed voor de maatschappij: mensen voelen zich dan prettiger en dat komt de leefbaarheid ten goede. Maar onderhoud is meer dan schoonmaak alleen. Het begint aan de tekentafel.

RA infra heeft bij uiteenlopende projecten ervaring opgedaan met beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Die expertise wordt al tijdens de ontwerp- en besteksfase vertaald naar slimme oplossingen die ook werkbaar zijn in de gebruik- en beheerfase.

Diensten

RA infra verzorgt de volgende diensten met betrekking tot beheer en onderhoud van de openbare ruimte:

  • beheertoetsen in verschillende projectstadia;
  • kostenraming beheer in verschillende projectstadia;
  • ondersteuning integrale projectafstemming;
  • voorbereiden onderhoudsprogramma’s op basis van inspecties;
  • opstellen bestek en tekeningen onderhoudswerken;
  • opstellen beeldbestekken cyclisch en groenbeheer;
  • speciale projecten.

Beheertoets

Niets is zo vervelend als een project dat uiteindelijk technisch of financieel ontspoort. Om dat te voorkomen heeft RA infra een tool ontwikkeld waarmee in verschillende stadia kan worden getoetst of de ontwerpoplossing beheersbaar is. Geen verrassingen achteraf!

Integrale projectafstemming

Herinrichting, reconstructie, bodemsanering of periodiek onderhoud: de openbare ruimte is steeds in beweging. Om dat in goede banen te leiden verzorgt RA infra integrale afstemming. Noodzakelijke werkzaamheden worden vertaald naar concrete planningsvoorstellen op basis van prioritering. Twee uitgangspunten vormen daarbij de rode draad: het minimaliseren van de fysieke schade aan de openbare ruimte, en het maximaal borgen van het comfort voor de eindgebruiker.

Onderhoudsprogramma’s en uitvoeringsbestekken

Op basis van inspecties, analyses en beheerprogramma’s schrijft RA infra een maatregelenpakket. Dit wordt vervolgens vertaald naar aanbestedingsdocumenten. Desgewenst biedt RA infra ook ondersteuning in de aanbestedingsprocedure en voert directie en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.

Beeldbestekken

Voor het cyclisch beheer – zoals het reinigen van de openbare ruimte (zwerfvuilbeheersing), afvalbakken legen, kolken reinigen en bladbeheersing – worden door RA infra beeldbestekken opgesteld. De RAW-systematiek wordt daarbij altijd nauwgezet gevolgd. Desgewenst biedt RA infra ook ondersteuning in de aanbestedingsprocedure en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.

Meer weten?

Iedere openbare ruimte is anders, maatwerk is altijd nodig. RA infra denkt graag met u mee. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met:

RAinfra_6_kl Frank Jetten
sr. adviseur
040 207 61 63
f.jetten@rainfra.nl
Marco Goedhart
sr. adviseur
06 206 48 472
m.goedhart@rainfra.nl