Verkeersadvies-nieuwsitems

Verkeersplanoloog bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch is de samenwerking met RA infra aangegaan voor tijdelijke ondersteuning binnen het team Verkeersplanologie. Sinds december 2015 geef ik naast de projectuitvoering bij RA infra (parttime) invulling aan deze rol. Het team van verkeersplanologen geeft gezamenlijk invulling en uitvoering aan het gemeentelijke mobiliteitsbeleid.

Als verkeersplanoloog houd ik me vooral bezig met de uitvoering […]

3D impressie herinrichting parkeerterrein Heeze

Ook benieuwd naar een impressie van de nieuwe situatie bij herinrichting van een straat, plein of gebied? Een 3D visualisatie geeft een impressie van projecten en toont hoe ontwerpen er in de werkelijkheid uit komen te zien. Dit geeft niet alleen opdrachtgevers maar ook belanghebbenden waaronder omwonenden vaak een veel beter beeld ten opzichte van […]

RA infra 2.0

Meer mensen, meer diensten, meer service. In het kort is dit onze aanleiding voor vernieuwing met als resultaat onder andere de opening van een 3e vestiging in Nederland en een frisse update van onze website. Vernieuwing is nooit een doel op zich. Vernieuwen doen we alleen als het bestaande daardoor versterkt wordt. RA infra is […]

Minder verkeersborden

Enig idee hoeveel verkeersborden er in uw gemeente staan? Het saneren van het aantal verkeersborden heeft voor verschillende gemeenten geresulteerd in 20 à 30% minder verkeersborden. Wilt u ook de verkeersveiligheid bevorderen en/of besparen op onderhoudskosten door overbodige verkeersborden te verwijderen, maar u heeft onvoldoende capaciteit of kennis om dit te bewerkstelligen, dan helpen wij […]

Schets Verkeersveiligheidsaanpak

De ongevallenverdunning en de incomplete ongevallenregistratie maken het niet meer mogelijk om het lokale verkeersveiligheidsbeleid (alleen) te baseren op ongevallengegevens. Ondanks de positieve berichten over de afname van het aantal verkeersdoden in 2013 is nog altijd actie gewenst om de stijgende aantallen in ernstige verkeersgewonden te doen afnemen. RA infra heeft een ‘schets verkeersveiligheidsaanpak’ opgesteld […]

Bewonersparticipatie & Communicatie

RA infra onderstreept het belang van participatie en communicatie richting belanghebbenden voor het verkrijgen van maximaal draagvlak. Draagvlak is van belang om te komen tot een haalbaar (verkeers)plan en -ontwerp. Daarnaast kan bij de uitvoering communicatie richting de omgeving en de weggebruikers niet ontbreken voor de juiste informatievoorziening. Binnen elk project bekijken wij op welke […]

Detachering

Heeft u projecten en/of vraagstukken die om extra begeleiding vragen, dan kunnen wij u verder helpen. Wij bieden passende oplossingen wanneer behoefte ontstaat aan extra kennis of capaciteit. Dit kan van tijdelijke of structurele aard zijn. Onze specialisten hebben ruime ervaring op verschillende vakgebieden, waaronder verkeer & mobiliteit.

Vanuit zowel de adviesprojecten als detacheringen heb ik […]

Blauwdruk veilige schoolomgeving

Ervaart u ook dat schoolomgevingen in uw gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid behoeven om alles in goede banen te leiden? Schoolomgevingen hebben een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal-brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Enkele malen per dag wijzigt het ‘reguliere’ verkeersbeeld en ontstaat een drukke situatie […]

Doorstroming / bereikbaarheid in beeld

Ook benieuwd naar de snelheden en reistijden op een locatie, route en/of gebied voor het beoordelen van de doorstroming of de verkeersveiligheidssituatie? Maar u beschikt niet over voldoende (gedetailleerde) gegevens om de vraag te beantwoorden, dan hebben wij voor u de oplossing. Zonder investeringen vooraf is via verschillende databases gedetailleerde informatie (historische of real-time data) […]

Lokale aanpak veilig fietsen

Fietsen in Nederland is ongekend populair, zowel in het dagelijks gebruik als recreatief. Ondanks alle goede eigenschappen – snel, goedkoop, gezond en duurzaam – blijkt uit onderzoek dat er sprake is van een stijgende trend in het aantal fietsers dat in het verkeer gewond raakt. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk om deze verontrustende ontwikkeling […]