Verkeerskunde

Kamer van Koophandel – Onderzoek doorstroming A15

Vanuit nationaal economisch perspectief vormt de A15 een belangrijke verbinding tussen mainports (Rotterdam) en belangrijke grootstedelijke gebieden in Nederland en Duitsland. Een goede doorstroming op de A15 is onder andere voor het goederenvervoer van nationaal en internationaal belang. Na een verkennend onderzoek naar de doorstroming in 2011 heeft RA infra in opdracht van de […]

Gemeente Rhenen – Actualisatie wegcategorisering

Vanwege diverse geplande reconstructies op ‘hoofdwegen’ in de gemeente Rhenen heeft RA infra een adviserende en begeleidende rol gespeeld bij een actualisatieronde van de gemeentelijke wegcategorisering. De nieuwe vastgestelde functies, en bijbehorende snelheidslimieten, zijn de uitgangssituatie voor het wegontwerp bij deze reconstructies en (her)inrichtingsvoorstellen voor nu u en in de toekomst. Voor de actualisatie van […]