Gemeente Geldrop-Mierlo – BRM de Luchen Mierlo

Bouwrijp maken van Luchen fase 2 maakt onderdeel uit van het totale uitbreidingsplan van Luchen in de kern Mierlo. In dit project moest voor ruim 200 woningen de bouwwegen en riolering worden aangelegd. Door RA infra zijn hiervoor bestek en tekeningen uitgewerkt. Zoals bij de hedendaagse projecten gebruikelijk is ervoor gekozen om een gescheiden rioolstelsel […]

Gemeente Maastricht – Groot onderhoud Tongerseweg

De Tongerseweg is, voor Maastricht, een belangrijke verkeersader tussen Nederland en België. De toestand van de weg was dermate slecht dat groot onderhoud noodzakelijk was. Naast het vervangen van de asfaltdeklagen wat zorgt voor een verminderde geluidsbelasting voor de omgeving, moest het onderhoud gecombineerd worden met het vergroten van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. […]

Gemeente Landgraaf – Rioolvervanging Streeperstraat-Ruiterstraat

De gemeente Landgraaf is bezig met de uitvoering van het landgraaf tracé door de gemeente Landgraaf heen. Dit tracé wordt in onderdelen uitgevoerd. Voor het gedeelte Streeperstraat-ruiterstraat is RA infra door de gemeente ingehuurd. RA infra is op basis van een voorlopig ontwerp, welk door een derde partij is opgesteld, geoptimaliseerd. Dit ontwerp is middels […]

Gemeente Bladel – Rehabilitatie wegen Bladel-zuid

Voor Gemeente Bladel, is RA infra betrokken bij het onderhoud en herinrichten van zeven kilometer weg in het buitengebied van Bladel. Binnen dit gebied zijn vele belangen vertegenwoordigd, waaronder toerisme, landbouw en (fiets) verkeer. In het ontwerp zijn de richtlijnen van ‘duurzaam veilig’ verwerkt. Met de vele bedrijven in dit gebied zijn interviews gehouden […]

Gemeente Eindhoven – Botenlaan model 3

Door de gemeente Eindhoven is besloten om een VMBO school van het Cristian Huygenscollege te realiseren op het sportpark aan de Botenlaan. Vanuit de omwonenden en gebruikers van het sportpark werd nogal sceptisch gereageerd op dit besluit. Dit heeft ervoor gezorgd dat het project maar stroef verliep. Om het project weer op gang te trekken […]

Gemeente Horst aan de Maas – Buitenruimte Sevenheym

Sevenheym is de naam van een bejaardenhuis in Sevenum . RA infra verzorgde tijdens de (ver)bouw van Sevenheym de inrichting van de buitenruimte. Alle facetten van inrichting van openbare ruimten waren onderdeel van het project. Denk aan bestrating, inrichting van groene ruimtes en speciale voorzieningen voor ouderen (hogere banken, geleidelijke overgangen van hoogteverschillen).

Taken RA […]

Gemeente Sittard-Geleen – Aanleg parkeerplaats en fietsenstalling

Als onderdeel van het kernwinkelgebied was buiten de opwaardering van een bestaande parkeerplaats ook aanvullende fietsenstalling gewenst. In de bestaande situatie was de parkeerplaats gedeeltelijk onverhard en daardoor slecht toegankelijk. Bij de opwaardering is naast het vervangen van de verharding een infiltratiesysteem aangelegd. Het hemelwater wat terecht komt op de parkeerplaats wordt opgevangen en […]