Gemeente Helmond – Beekherstel park Goorloop

In 2015 heeft Helmond één langgerekt park, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het Groot Goor. De breedte van deze groene route varieert van 100 tot 200 meter. Het park wordt een belangrijke voorziening voor de inwoners van het westelijk deel van Helmond. Om het verblijf aantrekkelijk te maken, komen […]

Gemeente Bergeijk – Groenrenovatie

Groen in de wijk is belangrijk voor, gezondheid, betrokkenheid, leefbaarheid, veiligheid en samenhang van bewoners. Medio juni 2012 is begonnen met de planvorming voor de groenrenovatie en de uitvoering is begin januari 2013 gestart. Verschillende plantsoenen en borders in de kernen Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven waren aan vervanging toe.

In opdracht van de gemeente Bergeijk […]

Gemeente Valkenswaard – Inrichting ecovijver

De ecologische vijver aan de Dragonder op industrieterrein De Schaapsloop is een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Behalve deze recreatie waren de ecologische ontwikkeling van het gebied, privacy voor aanwonenden en de functie van retentievijver, belangrijke speerpunten voor de gemeente. De brug die over de vijver gerealiseerd is, moet een extra stimulans geven aan de recreatie […]