Gemeente Bergeijk – Wateroverlast Weebosch te Bergeijk

Op veel plekken in Bergeijk stroomt het regenwater via de straten en daken rechtstreeks het riool in. Bij regen verdwijnen duizenden liters schoon regenwater in het riool waarna deze worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (RWZI). De gemeente Bergeijk heeft een hoge ambitie als het gaat om duurzaamheid. In overleg met de dorpsraad is de gemeente […]

Gemeente Veldhoven – Aanleg verlengde Heerbaan en Oersebaan

De WOR (Westelijke Ontsluitings Route) wordt de ontsluitingsweg voor nieuwbouwwijk Zilverackers. De WOR bestaat uit verschillende delen en wordt gefaseerd aangelegd. De Verlengde Oersebaan en Verlengde Heerbaan verbinden de Oersebaan bij bedrijventerrein Habraken met de Heerbaan bij Oerle-Zuid. Deze ringweg rond Oerle houdt het doorgaand verkeer uit de dorpskern. De Zilverbaan zal deze wegen in […]

Gemeente Schinnen – Herinrichting en rioolreconstructie Vonderstraat

De aanleiding van de rioolreconstructie Vonderstraat was de slechte staat van het riool en de verharding. Het oorspronkelijk plan van de gemeente is qua riolering en infiltratiemogelijkheden in samenwerking met RA infra aangepast. Met name de hoogte van het aanwezige grondwater was hier een bepalende factor. In overleg met o.a. Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten […]

Gemeente Valkenswaard – Revitalisering Markt

Vanuit de gemeente Valkenswaard was een klein budget beschikbaar voor de herinrichting van de bestrating bij het oude raadhuisje op de Markt. Aangezien dat deze locatie slechts een klein onderdeel van de totale Markt bestreek is besloten om een strategisch plan uit te werken. Voordeel van dit plan is/was dat verschillende onderdelen van de […]

Gemeente Geldrop-Mierlo – BRM de Luchen Mierlo

Bouwrijp maken van Luchen fase 2 maakt onderdeel uit van het totale uitbreidingsplan van Luchen in de kern Mierlo. In dit project moest voor ruim 200 woningen de bouwwegen en riolering worden aangelegd. Door RA infra zijn hiervoor bestek en tekeningen uitgewerkt. Zoals bij de hedendaagse projecten gebruikelijk is ervoor gekozen om een gescheiden rioolstelsel […]

Gemeente Maastricht – Groot onderhoud Tongerseweg

De Tongerseweg is, voor Maastricht, een belangrijke verkeersader tussen Nederland en België. De toestand van de weg was dermate slecht dat groot onderhoud noodzakelijk was. Naast het vervangen van de asfaltdeklagen wat zorgt voor een verminderde geluidsbelasting voor de omgeving, moest het onderhoud gecombineerd worden met het vergroten van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. […]

Gemeente Landgraaf – Rioolvervanging Streeperstraat-Ruiterstraat

De gemeente Landgraaf is bezig met de uitvoering van het landgraaf tracé door de gemeente Landgraaf heen. Dit tracé wordt in onderdelen uitgevoerd. Voor het gedeelte Streeperstraat-ruiterstraat is RA infra door de gemeente ingehuurd. RA infra is op basis van een voorlopig ontwerp, welk door een derde partij is opgesteld, geoptimaliseerd. Dit ontwerp is middels […]

Gemeente Bladel – Rehabilitatie wegen Bladel-zuid

Voor Gemeente Bladel, is RA infra betrokken bij het onderhoud en herinrichten van zeven kilometer weg in het buitengebied van Bladel. Binnen dit gebied zijn vele belangen vertegenwoordigd, waaronder toerisme, landbouw en (fiets) verkeer. In het ontwerp zijn de richtlijnen van ‘duurzaam veilig’ verwerkt. Met de vele bedrijven in dit gebied zijn interviews gehouden […]

Gemeente Eindhoven – Botenlaan model 3

Door de gemeente Eindhoven is besloten om een VMBO school van het Cristian Huygenscollege te realiseren op het sportpark aan de Botenlaan. Vanuit de omwonenden en gebruikers van het sportpark werd nogal sceptisch gereageerd op dit besluit. Dit heeft ervoor gezorgd dat het project maar stroef verliep. Om het project weer op gang te trekken […]

Gemeente Horst aan de Maas – Buitenruimte Sevenheym

Sevenheym is de naam van een bejaardenhuis in Sevenum . RA infra verzorgde tijdens de (ver)bouw van Sevenheym de inrichting van de buitenruimte. Alle facetten van inrichting van openbare ruimten waren onderdeel van het project. Denk aan bestrating, inrichting van groene ruimtes en speciale voorzieningen voor ouderen (hogere banken, geleidelijke overgangen van hoogteverschillen).

Taken RA […]