Referenties

Spoorzone ‘s-Hertogenbosch

De Spoorzone in ’s-Hertogenbosch betreft een veelkleurig en dynamisch gebied met functies als werken, wonen, leren en recreëren. De Spoorzone wordt ook wel gezien als ‘het eigenzinnige zusje van de historische binnenstad’. In dit gebied, dat volop in ontwikkeling is, spelen diverse vraagstukken waar ik binnen mijn detachering bij de gemeente ’s-Hertogenbosch invulling aan geef. […]

Randweg Bladel

Vanuit de gemeente Bladel leeft al jaren de wens om de randweg rondom de kern Bladel te volmaken. In eerste instantie lag hierbij de focus op het bestemmingsplantraject voor het nog ontbrekende gedeelte. Tijdens de interne overleggen werd al snel duidelijk dat vanwege onderhoudswerkzaamheden wensen aanwezig waren voor de aansluitende bestaande openbare ruimte. RA infra […]

Transformatie kloostercomplex Koningsbosch

In het voormalige kloostercomplex Koningsbosch wil Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V. een hotel vestigen, inclusief restaurant en wellness-voorzieningen. Daarnaast zijn er plannen om in de kloostertuin woningen te realiseren en komen er meerdere buurtvoorzieningen, waaronder een supermarkt – www.koningsbosch.eu. Om dit alles te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. RA infra heeft voor de ruimtelijke onderbouwing […]

Advies & Ontwerp landbouwsluizen

Het probleem

De gemeente Bergeijk heeft vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen een verkeersbesluit genomen voor het realiseren van landbouwsluizen op de Boevenheuvel / Lage Heide en Heuvelweg bij de oversteek van de provinciale weg N397. Bij aanwezigheid van de landbouwsluizen aan weerszijden van de oversteek N397 is de oversteek alleen nog toegankelijk voor landbouwverkeer en (brom)fietsers. RA infra is […]

Centrumplan Leende

Het probleem

De gemeente Heeze-Leende wil samen met de VOF centrumplan Leende een multifunctionele accommodatie (mfa) realiseren in het centrum van Leende. In het verleden zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd voor de ruimtelijke onderbouwing van het centrumplan. Vanwege de (her)ontwikkeling van het centrumplan dienen deze onderzoeken te worden geactualiseerd, waaronder een onderzoek om de verkeerskundige gevolgen […]

RA infra en glasvezel, twee handen op één buik!

Ontdek de kracht van glasvezel
Een modern glasvezelnetwerk is een must in onze moderne maatschappij. Om gebruik te kunnen maken van de allersnelste vorm van internet is een betrouwbaar glasvezelnetwerk daarom een noodzaak.
Ontzorgen van opdrachtgevers
RA infra staat graag aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, zoals de aanleg van glasvezelnetwerken. We zien erop […]

Gemeente Heeze-Leende – Verkeersonderzoek verplaatsing Albert Heijn

Het probleem
De mogelijke verplaatsing en uitbreiding van de Albert Heijn in het centrumgebied van Heeze heeft gevolgen voor het parkeren en de verkeersafwikkeling in de directe omgeving. Voor de ruimtelijke onderbouwing willen de gemeente Heeze-Leende en de initiatiefnemer inzicht in deze verkeerskundige gevolgen, onder andere gericht op de vraag:

hoeveel parkeerplaatsen zijn benodigd?
wat is de verkeersaantrekkende […]

Ontwerptoetsen Burobol

Het probleem
Voor een aangenaam centrumgebied waarin ontmoeting, verblijven en activiteit in de buitenruimte worden gestimuleerd werkt Burobol aan het ontwerp van de Donderbergweg in Roermond. Het ontwerp zet in op de kwalitatieve opwaardering van de Donderbergweg tot promenade. Tijdens het ontwerpproces heeft RA infra de taak om de ontwerpvoorstellen (onafhankelijk) verkeerskundig en verkeerstechnisch te toetsen.

De […]

3D impressie herinrichting parkeerterrein Heeze

Ook benieuwd naar een impressie van de nieuwe situatie bij herinrichting van een straat, plein of gebied? Een 3D visualisatie geeft een impressie van projecten en toont hoe ontwerpen er in de werkelijkheid uit komen te zien. Dit geeft niet alleen opdrachtgevers maar ook belanghebbenden waaronder omwonenden vaak een veel beter beeld ten opzichte van […]

Gemeente Boxtel – verkeersveiligheidsonderzoek

RA infra reikt verbetervoorstellen aan voor een verkeersveilige inrichting van de route van wijktoegangswegen door wijk Oost te Boxtel. De gemeente Boxtel gaat vervolgens aan de slag met de voorgestelde quick-win maatregelen om deze op korte termijn te realiseren. Grootschalige(re) maatregelen liften op termijn mee met het programma van beheer en onderhoud.

Het verkeersveilig inrichten van […]