Nieuws:

Gemeente Groesbeek – voorbereiding vrijliggend tweerichtingen fietspad

Vanwege de verkeersdrukte en de gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer wil de gemeente Groesbeek aan de Rijlaan mogelijk een vrijliggend tweerichtingen fietspad realiseren. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft de gemeente RA infra gevraagd verkeerskundig advies uit te brengen over de gewenste ligging van het fietspad (noord- of zuidzijde), inclusief de vormgeving […]

Gemeente Rhenen – Blauwdruk veilige schoolomgeving

Kinderen in het verkeer zijn een kwetsbare doelgroep en de schoolomgevingen hebben vaak een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal- en brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Er ontstaat een drukke verkeerssituatie waar auto’s, fietsers en voetgangers op locatie samen komen. Om dit alles in goede banen te […]

Gemeente Schinnen – Herinrichting en rioolreconstructie Vonderstraat

De aanleiding van de rioolreconstructie Vonderstraat was de slechte staat van het riool en de verharding. Het oorspronkelijk plan van de gemeente is qua riolering en infiltratiemogelijkheden in samenwerking met RA infra aangepast. Met name de hoogte van het aanwezige grondwater was hier een bepalende factor. In overleg met o.a. Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten […]