ppagie

About ppagie

This author has not yet filled in any details.
So far ppagie has created 41 blog entries.

Doorstroming / bereikbaarheid in beeld

Ook benieuwd naar de snelheden en reistijden op een locatie, route en/of gebied voor het beoordelen van de doorstroming of de verkeersveiligheidssituatie? Maar u beschikt niet over voldoende (gedetailleerde) gegevens om de vraag te beantwoorden, dan hebben wij voor u de oplossing. Zonder investeringen vooraf is via verschillende databases gedetailleerde informatie (historische of real-time data) […]

Gemeente Wijdemeren – Verkenning haalbaarheid randwegen

Binnen de gemeente Wijdemeren ondervinden diverse woonkernen verkeers- en leefbaarheidsproblemen als gevolg van het doorgaande (sluip)verkeer. Eén van de maatregelen uit het gemeentelijke Beleidsplan Verkeer ter verbetering van de bereikbaarheid is het uitbreiden van de infrastructuur. Nieuwe infrastructuur moet de (regionale) verkeersdruk op bestaande doorgaande routes afnemen en daarmee de hinder voor aanwonenden verminderen. […]

Lokale aanpak veilig fietsen

Fietsen in Nederland is ongekend populair, zowel in het dagelijks gebruik als recreatief. Ondanks alle goede eigenschappen – snel, goedkoop, gezond en duurzaam – blijkt uit onderzoek dat er sprake is van een stijgende trend in het aantal fietsers dat in het verkeer gewond raakt. Extra inspanningen zijn dan ook noodzakelijk om deze verontrustende ontwikkeling […]

Gemeente Groesbeek – voorbereiding vrijliggend tweerichtingen fietspad

Vanwege de verkeersdrukte en de gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer wil de gemeente Groesbeek aan de Rijlaan mogelijk een vrijliggend tweerichtingen fietspad realiseren. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft de gemeente RA infra gevraagd verkeerskundig advies uit te brengen over de gewenste ligging van het fietspad (noord- of zuidzijde), inclusief de vormgeving […]

Gemeente Rhenen – Blauwdruk veilige schoolomgeving

Kinderen in het verkeer zijn een kwetsbare doelgroep en de schoolomgevingen hebben vaak een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal- en brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Er ontstaat een drukke verkeerssituatie waar auto’s, fietsers en voetgangers op locatie samen komen. Om dit alles in goede banen te […]

Gemeente Sittard-Geleen – Actualisatie beleidsregels ontheffingen

Voor een eenduidig en actueel toetsingskader voor het wel/niet toekennen van ontheffingen in het kader van artikel 87 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) heeft RA infra de gemeente Sittard-Geleen ondersteund bij de actualisatie van de beleidsregels van deze ontheffingen.

De binnensteden van Sittard en Geleen zijn voor een aangenaam en veilig verblijfsklimaat […]

Gemeente Helmond – Beekherstel park Goorloop

In 2015 heeft Helmond één langgerekt park, dat zich langs de Goorloop uitstrekt van de Warande tot aan het Groot Goor. De breedte van deze groene route varieert van 100 tot 200 meter. Het park wordt een belangrijke voorziening voor de inwoners van het westelijk deel van Helmond. Om het verblijf aantrekkelijk te maken, komen […]

Gemeente Bergeijk – Groenrenovatie

Groen in de wijk is belangrijk voor, gezondheid, betrokkenheid, leefbaarheid, veiligheid en samenhang van bewoners. Medio juni 2012 is begonnen met de planvorming voor de groenrenovatie en de uitvoering is begin januari 2013 gestart. Verschillende plantsoenen en borders in de kernen Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven waren aan vervanging toe.

In opdracht van de gemeente Bergeijk […]

Gemeente Valkenswaard – Inrichting ecovijver

De ecologische vijver aan de Dragonder op industrieterrein De Schaapsloop is een onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Behalve deze recreatie waren de ecologische ontwikkeling van het gebied, privacy voor aanwonenden en de functie van retentievijver, belangrijke speerpunten voor de gemeente. De brug die over de vijver gerealiseerd is, moet een extra stimulans geven aan de recreatie […]

Gemeente Echt-Susteren – Diverse quick-scan studies verkeerssituatie

Diverse meldingen/klachten op wegen in enkele kernen van de gemeente Echt-Susteren vormen de aanleiding van quick-scan studies naar de verkeerssituatie op deze wegen. Doel van deze quick-scan studies is het beschrijven van de huidige (verkeers)situatie gericht op het gebruik, de inrichting en de functie, in combinatie met een analyse van de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid. […]