ppagie

About ppagie

This author has not yet filled in any details.
So far ppagie has created 41 blog entries.

Metanoia Projectmanagement – Quick-scan fietsinfrastructuur Strijp-S

De aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers is een actueel thema. Mede vanuit deze achtergrond heeft voor het voormalig bedrijventerrein Strijp-S een quick-scan plaatsgevonden naar knelpunten voor fietsers en voetgangers. Voor de voornaamste knelpunten zijn oplossingen geschetst om de problematiek weg te nemen.

Strijp-S is het voormalige Philips bedrijventerrein in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Enkele jaren […]

Bewonersparticipatie & Communicatie

RA infra onderstreept het belang van participatie en communicatie richting belanghebbenden voor het verkrijgen van maximaal draagvlak. Draagvlak is van belang om te komen tot een haalbaar (verkeers)plan en -ontwerp. Daarnaast kan bij de uitvoering communicatie richting de omgeving en de weggebruikers niet ontbreken voor de juiste informatievoorziening. Binnen elk project bekijken wij op welke […]

Diverse opdrachtgevers – Verkeersonderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen

Wanneer bouwontwikkelingen en bouwplannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag (vaak gemeentes) een omgevingsvergunning verlenen voor realisatie van het bouwvoornemen. Een goede ruimtelijke onderbouwing van het project is nodig voor deze omgevingsvergunning. Een ruimtelijke onderbouwing is een beoordeling van de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van het bouwvoornemen, onder andere gericht op verkeerskundige […]

Gemeente Rhenen – Aanpak doorgaand verkeer

Enkele projecten uit het gemeentelijke Verkeersstructuurplan richten zich op het terugdringen van het doorgaande verkeer door de kern van Rhenen. Dit ter bevordering van de leefbaarheid. Bij een verminderde doorstroming in de avondspits op de provinciale weg N233 gaat het verkeer op zoek naar alternatieve routes door de kern van Rhenen, waaronder de parallelle routes […]

Fontys Hogescholen – Verkeersadvies en ontwerp ontsluiting parkeerterrein

Op de Tegelseweg in Venlo wil de gemeente een aantal verbetervoorstellen doorvoeren ten gunste van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Enkele voorstellen hebben gevolgen voor de externe en interne ontsluiting van het parkeerterrein van de nabij gelegen Fontys Hogeschool. RA infra is gevraagd om de gevolgen van de verbetervoorstellen in beeld te brengen en met […]

Detachering

Heeft u projecten en/of vraagstukken die om extra begeleiding vragen, dan kunnen wij u verder helpen. Wij bieden passende oplossingen wanneer behoefte ontstaat aan extra kennis of capaciteit. Dit kan van tijdelijke of structurele aard zijn. Onze specialisten hebben ruime ervaring op verschillende vakgebieden, waaronder verkeer & mobiliteit.

Vanuit zowel de adviesprojecten als detacheringen heb ik […]

Gemeente Bergeijk – Wateroverlast Weebosch te Bergeijk

Op veel plekken in Bergeijk stroomt het regenwater via de straten en daken rechtstreeks het riool in. Bij regen verdwijnen duizenden liters schoon regenwater in het riool waarna deze worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (RWZI). De gemeente Bergeijk heeft een hoge ambitie als het gaat om duurzaamheid. In overleg met de dorpsraad is de gemeente […]

Gemeente Veldhoven – Aanleg verlengde Heerbaan en Oersebaan

De WOR (Westelijke Ontsluitings Route) wordt de ontsluitingsweg voor nieuwbouwwijk Zilverackers. De WOR bestaat uit verschillende delen en wordt gefaseerd aangelegd. De Verlengde Oersebaan en Verlengde Heerbaan verbinden de Oersebaan bij bedrijventerrein Habraken met de Heerbaan bij Oerle-Zuid. Deze ringweg rond Oerle houdt het doorgaand verkeer uit de dorpskern. De Zilverbaan zal deze wegen in […]

Gemeente Bergeijk – Onderzoek sluipverkeerwerende maatregelen buitengebied

In verband met de nieuwe verbindingsweg N69, welke deels gelegen is op het grondgebied van de gemeente Bergeijk, moeten maatregelen worden getroffen om het doorgaande verkeer over de lokale infrastructuur te voorkomen en daarmee de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied te verbeteren c.q. te vergroten. RA infra is gevraagd om een doeltreffend maatregelpakket […]

Blauwdruk veilige schoolomgeving

Ervaart u ook dat schoolomgevingen in uw gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid behoeven om alles in goede banen te leiden? Schoolomgevingen hebben een complex karakter omdat de verkeerssituatie tijdens de haal-brengperioden van tijdelijke aard en vaak ook van korte duur is. Enkele malen per dag wijzigt het ‘reguliere’ verkeersbeeld en ontstaat een drukke situatie […]