Wegens een industriële uitbreiding van een bedrijfspand op het Kristalpark te Lommel heeft een onderzoek plaatsgevonden om de mobiliteitseffecten van deze ontwikkeling in beeld te brengen. De Vlaamse overheid stelt voor de opmaak van mobiliteitsstudies, afhankelijk van de projectomvang, grenswaarden op voor het type effectstudie. Deze grenswaarden en (inhoudelijke) aanbevelingen voor het uitvoeren van de verschillende effectstudies zijn vastgelegd in het Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies.

Voor het in beeld brengen van de mobiliteitseffecten is een MOBER (Mobiliteitseffectenrapport) vereist. Binnen de studie is ingezoomd op het bereikbaarheidsprofiel en het mobiliteitsprofiel. Binnen het bereikbaarheidsprofiel is gekeken naar de ontsluitingsstructuren op regionaal en (boven)lokaal niveau en de parkeersituatie op eigen terrein (auto’s, vrachtauto’s en fiets). Het mobiliteitsprofiel geeft inzicht in de omvang en de aard van de door het bedrijf gegeneerde mobiliteit voor zowel de bestaande als de toekomstige situatie bij uitbreiding. Door toetsing van het mobiliteitsprofiel aan het bereikbaarheidsprofiel zijn de effecten in beeld gebracht voor de bereikbaarheid/verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het parkeren. Aan de hand van de effecten heeft vervolgens een integrale beoordeling plaatsgevonden en zijn aanbevelingen gedaan voor zogenaamde milderende maatregelen. Deze maatregelen leveren een bijdrage om de mobiliteit(seffecten) beter te beheersen in de toekomstige situatie.

Aanvullend op de MOBER heeft een toetsing van de rijcurven plaatsgevonden voor het in- en uitrijden van de laadkades in zowel de bestaande als de toekomstige situatie.