Het probleem

De gemeente Bergeijk heeft vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen een verkeersbesluit genomen voor het realiseren van landbouwsluizen op de Boevenheuvel / Lage Heide en Heuvelweg bij de oversteek van de provinciale weg N397. Bij aanwezigheid van de landbouwsluizen aan weerszijden van de oversteek N397 is de oversteek alleen nog toegankelijk voor landbouwverkeer en (brom)fietsers. RA infra is gevraagd:

  1. advies te geven over de locaties en de vormgeving van de landbouwsluizen;
  2. een ontwerp op te stellen en deze uit te werken tot bestekstekeningen.

 

bord_650

De uitdaging

Voor realisatie van de landbouwsluizen lag de uitdaging vooral waar deze zouden moeten worden gesitueerd, rekening houdend met de bereikbaarheid van nabij gelegen percelen en dat een toekomstvaste oplossing wordt geboden. Dit laatste aspect heeft te maken met het toekomstige tracé en aansluiting van de Middenweg Eersel – Bergeijk op de N397. Verkeerskundig gezien is een situering zo dicht mogelijk op de oversteek het meest ideaal. Dit maakt direct duidelijk dat illegaal afslaan op de provinciale weg niet mogelijk is. Vanwege het uitgangspunt dat beide sluizen toekomstvast moeten zijn, is een situering dicht op de oversteek niet mogelijk. Als gevolg is hiervan is gezocht naar alternatieve locaties.

De aanpak

Landbouwsluizen zijn er in verschillende verschijningsvormen. Maar welke vormgeving is nu het beste toepasbaar rekening houdend met een sobere uitvoering vanwege het beschikbare budget. Aan de hand van een inventarisatie van verschillende typen landbouwsluizen is op basis van de voor- en nadelen per type een voorkeursvariant bepaald. Deze variant is vervolgens in een ontwerp en later in bestekstekeningen uitgewerkt. Bij de realisatie van beide landbouwsluizen heeft RA infra de taak van het toezicht op zich genomen.

Taken RA infra

  • inventarisatie bestaande situatie
  • inventarisatie toekomstige ontwikkelingen
  • inmetingen plangebied
  • afstemming belanghebbenden
  • advies locaties & vormgeving landbouwsluizen
  • uitwerken bestekstekeningen
  • opstellen kostenramingen
  • toezicht